בחר/י קטגוריה
02/11/21

הקדמה

סטודנטים וסטודנטיות משרתי מילואים- אתם לא לבד!

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, לוקחת על עצמה את תחום משרתי המילואים צעד אחד קדימה – ומרכזת לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בתחום זה.

עמוד זה קיים על מנת לרכז את הטיפול בסטודנטים/ות המשרתים/ות במילואים ולהקל עליהם/ן בקבלת שירות, סיוע והטבות. כמו כן לספק ייעוץ אודות הזכויות וההטבות השונות להן זכאים/ות משרתי ומשרתות המילואים. 

במחלקת האקדמיה קיים רכז מילואים רוחבי במטרה לשפר את התנאים והזכויות המוענקות להם בפן האקדמי וגם מבחינת הנגשה של המידע והגדלת ההטבות ומידת ההרגשה של התמיכה של האגודה באוכלוסייה זו.

כמו לדוגמא, הרחבת הזכאות למועד מיוחד בגין שירות מילואים, אשר על פיו סטודנטים זכאים למועד מיוחד בגין שירות מילואים גם בטווח הזמנים הצמוד לחזרתם מהשירות, כפי שמופיע למטה.

כמו כן, בדיקנט הסטודנטים יש רכזת מילואים (לאתר שלהם) שתוכלו לפנות אליה במקרים בהם תצטרכו ייעוץ או סיוע הקשורים לקשיים העולים בלימודים לנוכח שירות המילואים. שימו לב- משרד הדיקן מציע שירות חדש להשלמת חומרי לימוד וסבסוד שיעורים פרטיים ומרתונים- פרטים מלאים באתר הדיקן ומול רכזת המילואים שלהם (מופיע גם בתקנון 'זכויות אקדמיות', סעיפים 6+7)

רכזי האקדמיה של האגודה זמינים לכם במייל ובקבוצת הפייסבוק:"אקדמיה בעברית, אתם שואלים- אקדמיק עונה". 

אז קדימה צאו לדרך! כל המידע מרוכז עכשיו במקום אחד, נגיש וברור.

רות, סוף!

יצירת קשר

מחלקת האקדמיה של אגודת הסטודנטים נמצאת בקשר רציף עם הסגל האקדמי והמנהלי ויכול לסייע לכם מול גורמי האוניברסיטה השונים. נשמח לעמוד לכם ולסייע.

 

צריכים עזרה? יש לכם שאלה על הזכויות/חובות שלכם כמשרתי מילואים? כל הסטודנטים מוזמנים לפנות אל רכזי האקדמיה השונים, לפי הפקולטות השונות, לקבלת מידע רלוונטי- לפי החוג שלו:

 

► רכז/ת אקדמיה הפקולטה למקצועות הרפואה [email protected]

► רכז/ת סיעוד ‫‎[email protected]

► רכז/ת אקדמיה הפקולטה לחקלאות [email protected]

► רכז/ת אקדמיה הפקולטה למדעי החברה ומנעס ומשפטים [email protected]

► רכז/ת אקדמיה הפקולטה למדעי הטבע [email protected]

► רכז/ת אקדמיה  הפקולטה למדעי הרוח, חינוך ועו"ס  ‫‎ [email protected]

► רכז/ת אקדמית למדמח ולמקצועות ההנדסה [email protected]

 

בנוסף, מומלץ לפנות גם לרכזת המילואים במשרד דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה: מאיה שקולניק: [email protected]

 

וכמו כן- תמיד איתכם בקבוצת הפייסבוק- "אקדמיה בעברית- אתם שואלים אקדמיק עונה".

זכויות אקדמיות

כחלק מהתפיסה שלמשרתי המילואים היוצאים לשירות פעיל בזמן הלימודים, יש קושי לעמוד בחובות האקדמיות בצורה רגילה, כשאר התלמידים, ומתוך רצון שלא ייפגעו מבחינה לימודית במהלך השנה, האוניברסיטה מעמידה תקנון אקדמי מותאם לסטודנטים משרתי מילואים, בכדי להקל על החזרה לשיגרה והשלמת החומר וסדר הלימודים התקין.

עימדו על זכויותיכם מול בסגל האקדמי והסגל המנהלי- לעזרה אפשר לפנות לרכז המילואים במשרד דיקן הסטודנטים או למחלקת האקדמיה של אגודת הסטודנטים.

להלן פירוט נספח ה' לנהלי ההוראה והלימודים לשנת הלימודים תשע"ח (כפי שמופיע באתר הדיקאנט):

 

סטודנט/ית יקר/ה

האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים. בכדי להבטיח שמירה על זכויותך יש לפעול בהתאם לנוהל. כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה.

 

1. הגשת בקשה להתאמות

(א) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יפעלו בהתאם לנוהל זה ולסעיף 1.12.4 בנהלי הוראה ולימודים.

(ב) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת המילואים באמצעות פניה כתובה לפניות למדור מילואים

 

2. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

(א) סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

 

(ב) באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות כאמור מראש עם מורה הקורס ולהשלים את החומר שהחסיר.

 

(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטרילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

 

3. מטלות

(א) סטודנט רשאי לבקש מראש מהמורה דחייה בהגשת מטלה או לבקש להגיש מטלה חלופית אם נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו. הגשת המטלה תידחה לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים.

 

(ב) סטודנט שלא הגיש למעלה מ-8 מטלות בשל שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, יגיש בקשה מרוכזת לרכזת המילואים. (ג) סטודנט שבשל שירות מילואים טרם הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

 

4. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית

(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית רשאי לקבל אחת מההתאמות כמפורט בסעיף זה, בתיאום עם המורה:

השלמת המטלה במועד שיקבע על ידי המורה.
השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המורה.
המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המורה.
בקשת פטור בשל שירות מילואים. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.
(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה.

 

5. בחינה

(א) סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד מיוחד במסגרת המועדים הקבועים באוניברסיטה.

(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך  9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים במהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:

שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24  שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי התלמיד  לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד
שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן במועד מיוחד בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות.

(ד) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה.

***יש לפנות לוועדת ההוראה הרלוונטית בבקשות למועד מיוחד***

 

6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות

(א) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר .לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מילואים.

(ב) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים. מידע נוסף קיים בסעיף 7.

(ג) סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים רשאי להגיש בקשה לעדיפות בשאילת ספרים מהספריה או לשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת המילואים.

(ד) סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה. 

(ה) סטודנט היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.

 

7. חונכות ומרתונים
סטודנט ששירת במילואים מעל ל-5 ימים ברצף בסמסטר ונעדר משני שיעורים לפחות בקורס חובה יוכל לפנות אל רכזת המילואים ולהגיש בקשה לסיוע בהשלמת החומר באופן הבא:

בהיעדרות רצופה של 5 עד 9 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה
בהיעדרות מצטברת של 10 עד 19 ימים בסמסטר, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה או סבסוד של 50% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.
בהיעדרות מצטברת של 20 ימים בסמסטר ומעלה, ניתן לבקש מפגשי חונכות בכל קורס חובה בו הוחסרו שני שיעורים ומעלה, או סבסוד של 80% ממרתונים* בקורסי חובה אליהם התלמיד רשום.

מסגרת הסיוע:

 1. עבור היעדרות משני שיעורים בקורס חובה, ניתן לבקש מפגש חונכות אחד בן 90 דקות, עד לתקרה של 5 מפגשים.
  א. שיעור ותרגיל נחשבים כשיעור אחד.
  ב. חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה קטנה. (ולא באופן פרטני).
  ג. חונכות תינתן עבור שיעורים במתכונת רגילה בלבד (לא כולל מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית)
 2. לא יינתנו מפגשי חונכות וגם סבסוד של מרתון עבור אותו הקורס.
  * מתוך היצע המרתונים הקיים של אגודת הסטודנטים.

אופן הגשת הבקשה:

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להיענות בחיוב לכל בקשה שמגיעה אלינו. אין באמור התחייבות כי יימצא חונך לכל פונה.

 

8. הארכת לימודים
(א) סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב–2 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 

 1. תלמיד שמבקש סיוע בהשלמת חומרי הלימוד יגיש בקשה בתוך שבועיים מסיום המילואים ע"י טופס אותו יקבל אלקטרונית מרכזת המילואים.
 2. בקשה לסבסוד של מרתון תוגש שבועיים לפחות לפני קיום המרתון. הסבסוד יועבר אל חשבון שכ"ל של הסטודנט רק במידה ואושר ע"י רכזת המילואים וכנגד קבלה.
 3. יש לצרף לבקשה טופס 3010 (שמ"פ) ומערכת שעות.

(ב) בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת המילואים. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה. 

 

9. מלגות ומעונות
האוניברסיטה העברית אינה מכירה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות לצורך קבלת מלגות, או מעונות.  

 

10. הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודת זכות

החל מתשע"ט ניתן יהיה לקבל שתי נקודות זכות בגין שירות מילואים פעיל פעם אחת במהלך הלימודים לתואר הבוגר.
שירות מילואים מזכה: שירות מילואים של 14 ימים לפחות שנעשה בשנת לימודים אחת ומתוכם שירות של חמישה ימים לפחות ברצף; או שירות של 21 ימים לפחות (גם ללא רצף ימים כאמור).
למימוש הזכאות יש לפנות עם כל הטפסים הרלוונטים למזכירות הוראה ותלמידים.
מידע נוסף בנספח ט' .

למענה פרטני - אנא פנה/י אל רכזת המילואים, מאיה שקולניק גונן בתאום מראש

קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, חדר 3035, מס' טלפון 02-5881833 או בפניה בכתב 

הטבות

•"תכנית הכוכבים"

אגודת הסטודנטים שמה לה למטרה להשקיע בכם ולהחזיר לכם טובה על הזמן והשירות שאתם נותנים לנו ולמדינה.

על כל יום מילואים מאושר בשנת הלימודים (שאינו בסוף שבוע, חג או חופשה) תוכלו לצבור כוכבים ולאחר מכן להמירם להטבות אקדמיות כמפורט. ההטבות יסייעו לכם לחזור לקצב הלימודים ולא לפגר מאחור.

קישור לתכנית הכוכבים- לחצו כאן

 

 •השכרת מודמים בחינם (שירות של הספרייה)

המודם מאפשר לגלוש באינטרנט באמצעות המחשב האישי, מכל מקום בו יש קליטה סלולארית של חברת אורנג'. ניתן לשאול מודם יומיים לפני יציאה למילואים, ולהחזירו יומיים אחרי סיום השירות.

השירות קיים בכל הקמפוסים של העברית, אך נהלי ההשאלה מעט שונים ממקום למקום, ולכן מומלץ לברר בקבלה של הספרייה הרלוונטית לך. (שימו לב שרק בספריית הר הצופים- ניתן גם להזמין מודם מראש ולשריין אותו.)

כדי לשאול את המודם, על הסטודנט להציג צו מילואים, ולחתום על טופס התחייבות לפיו הוא מתחייב להחזיר את המודם תקין ובזמן. 

שימו לב שחובה להחזיר את המודם בזמן ואיחור יכול לגרור קנס – 10 ₪ ליום איחור, על אובדן המודם – 100 ₪.

 

 •שוברי צילום/הדפסה

משרד הדיקן סטודנטים מעניק לכל סטודנט/ית בעבור כל יום של שירות מילואים פעיל (אשר התקיים ביום לימודים) שובר של 50 צילומים או הדפסות. השוברים נצברים כמובן, למשל 10 ימ"מ= 500 הדפסות.

על מנת לקבל את השוברים יש להגיש טופס 3010 באמצעות פניה מקוונת. ניתן לאסוף אותם במשרדי דיקנט הסטודנטים (בנין פרנק סינטרה, קמפוס הר הצופים), לאחר קבלת אישור מרכזת המילואים שהשוברים מוכנים. קמפוסים אחרים- בתיאום מראש.

היכן ניתן לממש את השוברים?

קמפוס הר הצופים: במרכז לשירותי צילום בקומה השנייה בפורום. כאשר מנצלים רק חלק מהצילומים או ההדפסות - ניתן לקבל "עודף" בצורת שובר נוסף.

קמפוס עין כרם: ממירים את שוברי הצילום אל כרטיס צילום אצל אחראי מחלקת צילום בקמפוס (דוד).

קמפוס רחובות: חדש בקמפוס! תלושי צילום רגילים, ללא צורך בהטענה והמתנה.

•השירות מסובסד ע"י דיקנט הסטודנטים.

 

 •הקלות בהשאלות מהספרייה

ככל, כל סטודנט רשאי להשאיל עד 50 ספרים בו זמנית מהספרייה. שירות הספרייה מאפשר חריגה במידת הצורך למשרתי מילואים בתיאום מראש. באופן עקרוני, מחלקת השאלה מאוד מתחשבת בסטודנטים היוצאים למילואים, וכאשר סטודנט מבקש לקחת עותק מהשמורים שאין עליו עומס בקשות, הם יתנו לתקופה הנדרשת. יש לציין כי כאשר ישנו קנס שנגרם כתוצאה מאיחור בשל מילואים, צוות הספרייה, ישתדל להחשב בנסיבות.

בקיצור – אם יש בעיה או תלונה, צוות הספרייה ישמח לשמוע ולראות כיצד לפתור את הבעיה ולסייע כמה שניתן.

 

 •הטבת מלגת פר"ח

סטודנט שחנך שנת חונכות מלאה המקבל מלגת פר"ח ומשרת כחייל מילואים פעיל (מעל 10 ימים בשנה – מחודש יולי ועד חודש יולי) זכאי למלגת פר"ח מוגדלת ב- 1000 ₪.

המענק הוא אוטומטי ונעשה על ידי הצלבה של המידע בין צה"ל לבין פר"ח, כך שאין צורך לפנות בנושא. הכסף מופקד יחד עם החלק האחרון של המלגה במהלך חודש אוגוסט.

מנגנון ולת"ם

הוועדה לתיאום מילואים - ולת"ם

במגמה לצמצם ככל האפשר, את הפגיעה במשק האזרחי עקב יציאת עובדים וסטודנטים לשירות מילואים פעיל (שמ"פ), פועלות ועדות לתיאום מילואים (ולת"ם) במרכז השירות לחיילי המילואים שבבסיס תל-השומר, שמתפקידן לקבוע מתי עדיפים צורכי המשק האזרחי על צורכי הצבא, ולהיפך.

הוועדה לתיאום מילואים  מורכבת משלושה חברי ועדה, כמפורט:
1. יו"ר הוועדה - נציג בכיר מאחד ממשרדי הממשלה הבאים: הביטחון, הכלכלה, החינוך והחקלאות;
2. שני חברי ועדה - נציגים ממשרד ממשלתי השונה מיו"ר הוועדה;
3. נציג צה"ל - קצין בדרגת סרן/ רב-סרן.

ניתן להגיש ולת"ם לשירות של 6 ימים ומעלה. -מומלץ לבדוק טרם הפנייה לולת"ם פיתרון דרך מפקד ישיר.


שימו לב סטודנטים בשנה א'– אנא וודאו שאתם מוכרים כסטודנטים ביחידתכם. יש לשלוח ליחידה אישור לימודים

תואר ראשון – ניתן להגיש בקשה לולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) החל משישים יום ועד שלושים יום טרם יום הגיוס. יום הדיון יערך 21 ימים טרם יום הגיוס.

תואר שני – ניתן להגיש, במידה ולומדים 3 קורסים ומעלה, רק בתקופת בחינות, ובמידה והשירות הוא למעלה מ-21 ימים. יש לצרף אישור לימודים, מערכת שעות ולוח בחינות.

מכינה – יש להחתים את מזכירות המכינה על הטופס

סטודנטים ששירותו כפאראמדיקים וכן תלמידי רפואה משנה ב' ומעלה - יש להגיש את הטפסים לולת"ם רופאים בפקס 03-7376312, ולוודא הגעה בטלפון מס' 03-7379536. הטפסים מועברים לפיקודים, ולכן הטיפול בבקשות אלו דורש פנייה מוקדמת ככל האפשר. במידה והתשובה מתעכבת - נא לפנות אל רכזת המילואים, בצירוף מס' אישי.

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה שבעה ימים מתאריך קבלת החלטה, כלומר – עד 14 ימים טרם יום הגיוס. יש למלא את הטופס אצל רכזת המילואים במשרד דיקן הסטודנטים. דיון בבקשת הערעור, במידה והוגשה במועדה, יערך עד שבעה ימים טרם יום גיוס.

טפסים נדרשים
טופס בקשה (בצירוף חותמת המזכירות הרלוונטית) 
העתק צו קריאה 
מכתב אישי
מערכת שעות/לוח מבחנים – מומלץ.
את האישורים והטפסים בהגשת ולת"ם או בהגשת ערר על הולת"ם, יש לשלוח לכתובת מייל: [email protected]
לאחר 24 שעות יש ליצור קשר לקבלת הטפסים עם מוקד המילואים: טלפון (רב קווי): 03-6553655, 6535* 
פועל בין הימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 19:00

קישורים

בחלק זה מרוכזים כל האתרים הרלוונטים לקבלת מידע ומיצוי זכויות למשרתי המילואים בשלל הגופים השונים הנוגעים למשרתי מילואים:

 

 לאתר המילואים הרשמי של צה"ל- לחץ כאן 

 

 לאתר התביעות של ביטוח לאומי- לחץ כאן 

 

 עמוד המילואים באתר המועצה להשכלה גבוהה- לחץ כאן

 

 לאתר ההטבות של מועדון "בהצדעה"- לחץ כאן

 

 לאתר ההטבות של מועדון idf4u-  לחץ כאן

 

 ריכוז הטבות משרדי ממשלה ל"משרת מילואים פעיל"- במסמך זה

 

 נציבות המדינה- הוראה מיוחדת לעובדים משרתי מילואים בשירות המדינה- לחצו כאן